Om oss

Byggprojektledning från start till mål. Vårt motto är att lösa kundens problem/uppdrag oavsett vad det är, stort eller smått där målet är att underlätta för kunden där de kan känna att vi tar på oss helhetsansvaret för uppgiften.

Vi har bred kompetens inom hela byggprocessen med lång erfarenhet med arbete inom projektledning, projekteringsledning, byggledning. Där vi har en utarbetad metod och arbetssätt där vi arbetar med kunden för att komma fram till bästa lösningen. Stora projekt kräver mer gällande organisation och planering. Planio har stor erfarenhet av stora projekt där projektledningen utför projektets ledning tillsammans med kundens ansvarige.

Som generalkonsult tar vi ett helhetsansvar för projektets konsulter för att ge kunden en helhetslösning med projektledning, projekteringsledning och samtliga tekniska konsulter som krävs för att lösa uppdraget.

I sin helhet arbetar vi med projektledning, projekteringsledning, byggledning, generalkonsult, upphandling, tidiga skeden, kontrollansvarig enligt PBL, samverkan, samverkansentreprenader, tidplaner, tidsplanering, kostnadskalkyler, ekonomiuppföljning samt förstudie, programhandling, systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling.