Byggprojektledning från start till mål

Välkommen till Planio

Planio, står för planering. För oss betyder det att vi gör rätt sak i rätt skede. Detta hjälper oss finna och erbjuda våra kunder den lösning som passar deras specifika förutsättningar bäst. Projektledning från start till mål. Vårt motto är att lösa kundens problem/uppdrag från ax till limpa oavsett storlek. Vi vill underlätta för kunden genom att vi erbjuder att ta helhetsansvaret för uppdraget.

Vi har bred kompetens inom hela byggprocessen med lång erfarenhet inom projekt-, projekterings- och byggledning. Vi har utarbetade metoder och arbetssätt för att, tillsammans med kunden, komma fram till den bästa lösningen.

 Projektledning
 Byggledning
 Generalkonsult
 Upphandlingar
 Kontrollansvar
 Tidsplanering
 Kostnadskalkyler

Läs mer om oss